Even an eight-armed octopus has (only) one brain


המדע והטכנולוגיה ייצרו לעולם המודיעין כלים רבים- מצלמות מתקדמות, זיהוי ביומטרי נרחב, חיישנים מסוגים שונים ובעיקר המון מידע שנאסף ומצטבר מכל אותם החיישנים והכלים שנמצאים בשטח 24/7, אוספים ואוגרים בלי הפסקה.

עולם המודיעין הוא עתיק יומין והמרגלים הראשונים נשלחו על ידי משה, שנתיים אחרי יציאת מצרים, לסייר בארץ כנען לפני שבני ישראל ייכנסו אליה ויתיישבו בה. מאז נוספו כלי מודיעין רבים כמו יומינט, סיגינט, ויזינט, אוסינט ואלינט וחלקם אף משמשים לא רק ארגוני מודיעין ואכיפה אלא גם גורמים עסקיים וחברתיים.

מי שמעדיף לא לראות את התמונה  המלאה, עלול הסתמך בעיקר  על כלי  איסוף בודד, או אפילו לטעות ולחשוב שניתן לפצל את העיסוק בתוצרים שמגיעים מהכלים הללו לפי נושאי התעניינות ,מיומנויות או טרנדים חדשים. זו טעות פטאלית עבור ארגון שהמודיעין הוא לחם חוקו ועלולה להביא לקונספציה שגויה. המודיעין דורש ראייה הוליסטית, חיישנים רבים ככל שניתן ומעל הכל- מוח אחד שמפעיל ומכלל את כל כלי המודיעין. בחינה של התנהלות התמנון היא דוגמה מצויינת. שמונה זרועות, בכל אחת מהן חיישנים רבים. הזרועות מבצעות משימות שונות ומעבירות אל המוח תמונות ונתונים ממקומות שונים ומכיוונים שונים. מוח התמנון קולט את כלל המידע, מעבד אותו ומעביר הנחיות לפעולה בהתאם לתמונה המלאה והאמיתית שהתקבלה.

כך צריך לפעול כל  ארגון או אגף מודיעין. אין צורך לחשוש מכמויות מידע גדולות ואין לתת 'בלעדיות' לכלי אחד או ליחידה אחת. צריך לבנות כלים מתאימים לקליטה, עיבוד והפצה של המודיעין על פי מטרות הארגון ואגפיו השונים. קיימים פתרונות מדהימים וחובה על כל ארגון חפץ חיים לשלב פתרונות מעין אלה בפעילות שלו.

ארגון שאינו מתפתח מבחינה טכנולוגית כמוהו כרוכב אופניים שמפסיק לדווש או ממשיך על גבי  אופניים  חלודים.  ארגוני הפשיעה אף הם שואפים לשכלל את הפעילות שלהם מבחינה טכנולוגית על מנת להתגבר על  הפיקוח והניטור של המשטרה. מכיוון שהמשאבים העומדים לרשותם של ארגוני הפשיעה הם גדולים, במקרים רבים הם מובילים ב'מירוץ הטכנולוגיה' מול המשטרה.

אנחנו להשתפר כל הזמן וחייבים להיות טובים יותר מידי יום ביומו.