גם לתמנון בעל שמונה זרועות יש (רק) מוח אחד

גם לתמנון בעל שמונה זרועות יש (רק) מוח אחד

גם לתמנון בעל שמונה זרועות יש מוח אחד

קרא עוד