B. General (r) Guy Nir

B. General Guy Nir held key positions in Israeli National Police. Nir was the head of the intelligence directorate, head of Interpol Jerusalem, Liaison officer in Latin America, head of drug unit and more. Nir has international reputation and vast relationships around the world, after 34 years of service in intelligence and special operations.

תנ"צ בדימוס גיא ניר
תנ"צ (בדימוס) גיא ניר שירת במשטרת ישראל במשך 30 שנה. ניר החל את דרכו כבלש ביחידה המרכזית של מחוז תל אביב ובהמשך שימש בתפקידי בילוש, מודיעין ופיקוד והגיע לדרגת תת ניצב.
בין היתר היה תנ"צ ניר ראש מחלק הסמים בימ"ר תל אביב, נציג משטרת ישראל באמריקה הלטינית, שם שהה עם משפחתו בבוגוטה, בירת קולומביה ויצא לפעילויות בכל תת היבשת. ניר הפך עד מהרה לסוג של 'שריף' של תת היבשת והצליח ללכוד עשרות עבריינים נמלטים, יבואני סמים ורוצחים, כולם מתוצרת 'כחול לבן'. בין העבריינים שלכד ניר ניתן למנות את משה בן אבגי, רוצח נהג המונית דרק רוט, גרגורי לרנר, שהונה מאות ישראלים וברח עם כספם, בן סוטחי וארז אקרישבסקי, שניים מהעבריינים המסוכנים בישראל, אשר נמלטו מהכלא בישראל והתמקמו באמריקה הלטינית ועוד עבריינים רבים שסברו שאמריקה הלטינית תהווה 'עיר מקלט' עבורם.
בהמשך שירותו פיקד ניר על המחלקה לתפקידים מיוחדים באגף המודיעין, ושימש ראש האינטרפול של ישראל. בתפקיד זה פיתח שיטות פעולה חדשות ופיקד על כל הפעילויות המיוחדות נגד ארגוני פשיעה בארץ ובחו"ל תוך שהוא טובע את המושג 'ופרצת ימה וקדמה' במודוס האופרנדי של משטרת ישראל.
בתפקידו האחרון שימש ניר ראש חטיבת המודיעין של משטרת ישראל ועסק בפרשות הרגישות והחשאיות ובהקמת מערכי המודיעין והטכנולוגיה המתקדמים והשנויים במחלוקת.