La captura de Moshe Ben Avgi, el asesino del taxista Derek Roth, en Argentina

רצח דֶרֶק רוט היה רצח שזעזע את ישראל בשנת 1994, כשנהג המונית דרק רוט נרצח בידי שני נערים בני 14, משה בן-איבגי וארבל אלוני. השניים נתפסו ונשלחו למאסר.

עשר שנים לאחר מכן, בשנת 2004, נמלט בן אבגי מהכלא בישראל והגיע לארגנטינה באמצעות דרכון מזוייף. שם הסתתר יחד עם עבריינים נמלטים נוספים. תנ"צ ניר יזם מצוד נרחב בארגנטינה אחר בן אבגי. המצוד היה מפתיע, רצוף מהמורות ולא הסתיים גם לאחר שבן אבגי נעצר. מצוד מהסרטים. 

ספוילר- הוא שוחרר בערבות וניר עצר אותו שוב ושוב עד שהוסגר לישראל בסופו של דבר.