על גופי אכיפה, סמכויות יתר ומה שביניהם

כל האמת אודות פרשת סיכול מינויו של תא"ל בדימוס גל הירש לתפקיד המפכ"ל, פרשת מסמכי יצחקי ( ריכוז מידע נגד נבחרי ציבור), סיכולים ממוקדים במשטרה ושימוש בכלי מודיעין חודרניים למטרות פסולות. תנ"צ ניר מספר על האירועים שהיוו בסיס לפרשות החמות ביותר בישראל בשנים האחרונות, על פניותיו למבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה והמחלקה לחקירות שוטרים ועל מה שצפוי למי שמנסה לחשוף שחיתות.